Konopie indyjskie to rośliny bardzo proste w uprawie, a jednocześnie niesamowicie wytrzymałe na niekorzystne warunki. Niestety na plantacjach często pojawiają się wszelkiego rodzaju problemy. Każdy grower choć raz spotkał się z problemami na swojej uprawie. Znajomość charakterystyki problemów występujących na plantacjach pozwala je szybko usunąć i uchronić rośliny przed nadmierną dewastacją.

Słabe podlewanie i przelewanie a system korzeniowy

Korzenie konopi to bardzo ważne organy, które pozwalają roślinom pobierać wodę i składniki odżywcze z gleby. Problemy z prawidłowym podlewaniem konopi (przelanie lub przesuszenie marihuany) mają ogromy wpływ na prawidłową kondycję systemu korzeniowego. Okresowo występujące nieprawidłowości związane z podlewaniem nie stanowią dla roślin zagrożenia, jednak długo występujące nieprawidłowości mogą doprowadzić do uszkodzenia korzeni, a w konsekwencji śmierci roślin. Najczęściej występującymi problemami z prawidłowym podlewaniem jest wykorzystywanie zbyt dużej lub zbyt małej ilości wody. Problemy z prawidłowym podlewaniem mogą doprowadzić do wystąpienia problemów z prawidłowym przyjmowaniem składników odżywczych.

Wykorzystanie zbyt małej ilości wody w podlewaniu konopi będzie objawiać się specyficznymi symptomami, takimi jak:

 • Opadające liście,
 • powolny wzrost,
 • ciemny kolor liści,
 • „brudny” wygląd podłoża,
 • szybkie wysychanie podłoża,
 • donice uprawne wydają się być lekkie,
 • występowanie objawów niedoborów składników odżywczych,
 • brak jędrności łodygi,
 • usychanie końcówek liści.

Długotrwały niedobór wody w glebie może doprowadzić do wysychania i łykowacenia korzeni. Wyschnięte i zdrewniałe korzenie nie spełniają prawidłowo swojej funkcji transportowej, przez co roślina ma problemy z prawidłowym odżywianiem. Uszkodzone korzenie trudno jest zregenerować i istnieje ryzyko śmierci rośliny.

Co zrobić gdy roślina jest podlewana zbyt małą ilością wody?

Standardowym rozwiązaniem w przypadku braku wystarczającej ilości wody jest prawidłowe nawadnianie roślin. Konopie należy podlewać tak, aby woda lekko wyciekała z donicy. Należy także okresowo sprawdzać wilgotność gleby. Można to sprawdzić poprzez odgarnięcie około 3 centymetrów górnej warstwy gleby i dotknięcie podłoża. Gleba powinna być lekko wilgotna, lecz nie mokra. Odpowiednio wilgotna gleba powinna lekko się lepić po zgnieceniu w dłoniach.

Zbyt długo trwająca susza na plantacji może poważnie uszkodzić korzenie i doprowadzić do śmierci rośliny!

Konopie należy podlewać, gdy około 3 centymetry górnej warstwy gleby staną się lekko suche.

Pamiętaj o tym, że wraz z rozwojem konopi ich zapotrzebowanie na wodę stale wzrasta.

Wykorzystanie zbyt dużej ilości wody będzie objawiać się symptomami, takimi jak:

 • Opadające liście,
 • brązowe plamy na końcówkach liści,
 • brązowe przebarwienia łodygi,
 • spowolniony wzrost rośliny,
 • objawy niedoborów składników odżywczych,
 • żółte przebarwienia liści,
 • blaknięcie liści,
 • zielonkawy nalot na podłożu,
 • zbyt „ciężkie” podłoże,
 • ciągle wilgotne podłoże,
 • brak „opadu” po podlewaniu,
 • czarny nalot grzybiczy na łodydze,
 • specyficzny zapach podłoża.

Zbyt duża wilgotność podłoża utrzymująca się w podłożu może doprowadzić do rozwoju pleśni, a w konsekwencji poważnego uszkodzenia korzeni. Pleśnienie i gnicie korzeni jest sytuacją bardzo niebezpieczną, ponieważ trudno jest takie uszkodzenia naprawić. Gnijące korzenie nie spełniają swoich funkcji i mogą doprowadzić do śmierci rośliny.

Długotrwały niedobór wody w glebie może doprowadzić do wysychania i łykowacenia korzeni. Wyschnięte i zdrewniałe korzenie nie spełniają prawidłowo swojej funkcji transportowej, przez co roślina ma problemy z prawidłowym odżywianiem. Uszkodzone korzenie trudno jest zregenerować i istnieje ryzyko śmierci rośliny.

Co zrobić gdy roślina jest podlewana zbyt dużą ilością wody?

Zbyt wilgotne podłoże uprawne jest wynikiem błędów ze strony hodowcy. Zazwyczaj spowodowane jest to zbyt częstym podlewaniem roślin lub podlewaniem ich zbyt dużą ilością wody. Jeżeli zbyt duża wilgotność gleby wystąpiła jedynie okresowo i nie doszło do rozwoju pleśni, to rozwiązaniem problemu jest okresowe wstrzymanie podlewania. Brak podlewania roślin przez pewien okres czasu sprawi, że gleba zdąży odpowiednio wyschnąć.

Zgniłe korzenie mogą doprowadzić do śmierci rośliny!

Zbyt długo utrzymująca się wilgotność podłoża jest poważnym zagrożeniem dla roślin. Pierwszym krokiem w naprawie takiego błędu jest dokładne zbadanie stanu korzeni. W tym celu należy delikatnie wyciągnąć roślinę z donicy. Korzenie należy następnie opłukać pod bieżącą letnią wodą. Zdrowe korzenie charakteryzują się migdałowym kolorem i są wolne od wszelkich przebarwień. Wszelkie przebarwienia występujące na korzeniach mogą świadczyć o początku infekcji grzybiczej. Przebarwione korzenie należy usunąć. Wycinanie korzeni jest dla rośliny bardzo stresujące, dlatego też po tym zabiegu ich wzrost zostaje zahamowany. Jeżeli duża liczba korzeni porażona jest infekcją grzybiczą, to istnieje duże ryzyko śmierci rośliny. Jeżeli wszelkie zarażone korzenie zostały usunięte, to należy przenieść roślinę do świeżego podłoża uprawnego, a następnie obserwować jej rozwój przez 2 – 4 tygodni.

Niedobory lub nadmiar składników odżywczych – nawozów

Przenawożenie roślin to błąd, który popełniają głównie początkujący hodowcy. Odpowiednie stosowanie nawozów do konopi korzystnie wpływa na rozwój roślin, jednak zbyt duża dawka nawozu może doprowadzić do śmierci konopi.

Przenawożenie roślin można łatwo zaobserwować przez objawy, takie jak:

 • Usychające końcówki liści,
 • więdnące liście,
 • żółte przebarwienia na liściach,
 • białe przebarwienia liści,
 • spowolniony wzrost,
 • zdrewnienie łodygi,
 • uszkodzenie korzeni.

Objawy przenawożenia roślin różnią się w zależności od tego, który składnik dominuje w nawozie.

Jeżeli stan przenawożenia roślin utrzymuje się krótko, to stosunkowo łatwo jest rozwiązać ten problem i uchronić rośliny przed nadmierną dewastacją. Najskuteczniejszym sposobem radzenia sobie z przenawożeniem jest flushing. Zabieg ten polega na wypłukaniu wszelkich substancji odżywczych z podłoża i jest stosowany zazwyczaj tuż przed okresem kwitnienia konopi. Zalecaną praktyką jest także przesadzenie roślin do świeżego podłoża uprawnego.

Jeżeli uszkodzenia roślin wywołane nadmierną ilością są bardzo rozległe, to trudno jest walczyć z tym problemem, jednak nie jest to niemożliwe. Pierwszym krokiem w rozwiązaniu tego problemu jest określenie skali uszkodzeń. W tym celu roślinę należy wydobyć z donicy uprawnej i dokładnie obejrzeć. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan korzeni i łodygi. Jeżeli korzenie są uszkodzone, to należy usunąć uszkodzone fragmenty. Następnie roślinę należy przesadzić do świeżego podłoża uprawnego i obserwować przez 2 – 5 tygodni. Rozwój rośliny może być początkowo wstrzymany, co spowodowane jest stresem.

Niedobory składników odżywczych mogą być spowodowane wieloma czynnikami, jednak najczęstszą przyczyną jest nieprawidłowe dbanie o rośliny na plantacji. Niedobory składników odżywczych mogą wystąpić w każdym typie uprawy konopi.

Do najczęstszych objawów niedoborów składników odżywczych można zaliczyć:

 • Brązowienie liści,
 • blednięcie liści,
 • usychanie końcówek liści,
 • brązowe krawędzie liści,
 • osłabienie łodygi i więzów liści,
 • zawinięcie liści,
 • zdeformowane liście,
 • znaczne zahamowanie rozwoju roślin.

Z niedoborami składników odżywczych łatwo jest walczyć. Zazwyczaj hodowcy, którzy zauważą u swoich roślin niedobory stosują odpowiednie nawozy. Zastosowanie nawozu do konopi pozwala na uzupełnienie wszelkich niedoborów składników odżywczych. Kolejną praktyką wykorzystywaną przez hodowców jest zmiana podłoża. Konopie wraz ze swym rozwojem wykorzystują coraz większe ilości składników odżywczych z gleby. Zastosowanie świeżego podłoża uzupełni pulę składników odżywczych.

Warunki uprawy (wilgotność, temperatura, światło, itd)

Odpowiednie warunki panujące na plantacji mają ogromny wpływ na prawidłowy rozwój roślin. Nieodpowiednie warunki na plantacji znacznie opóźnią rozwój roślin, a w sytuacjach skrajnych mogą przyczynić się do śmierci roślin. Wszelkie niedogodności związane z warunkami na plantacji można łatwo zauważyć, ponieważ rośliny szybko na nie reagują.

Do podstawowych czynników na plantacji można zaliczyć:

 • Wilgotność,
 • oświetlenie,
 • temperaturę,
 • zawartość składników odżywczych,
 • cyrkulację powietrza,
 • wielkość donic uprawnych.

Odpowiednia wilgotność upraw marihuany została podana w tabeli poniżej:

Etap rozwoju konopiWilgotność
Sadzonki60–75%
Wegetacja60–65%
Kwitnienie45–60%
Zbiór40–50%

Wszelkie odchyły od prawidłowych wartości może skutkować nadmiernym wysuszeniem plantacji lub grozić rozwojem pleśni i grzybów. Zbyt niską wilgotność na plantacji można regulować poprzez zastosowanie odpowiednich nawilżaczy powietrza. Zbyt wysoką wilgotność reguluje się poprzez odpowiednie wentylowanie plantacji i stosowanie pochłaniaczy wilgoci.

Odpowiednie oświetlenie plantacji wpływa na szybkość i intensywność fotosyntezy u konopi, a w konsekwencji na szybkość ich wzrostu. Zbyt słabe światło na plantacji sprawi, że rośliny nadmiernie się „wydłużą” co jest zjawiskiem niekorzystnym. Zbytnio wydłużona łodyga będzie giętka i roślina nie będzie stabilna. Jeżeli światło na plantacji jest zbyt intensywne, to rośliny narażone są na poparzenia. Poparzenia łatwo zauważyć, ponieważ objawiają się usychaniem końcówek liści i utratą ich jędrności. Poparzenia świetlne są szczególnie niebezpieczne dla konopi w okresie sadzonkowym i we wczesnym okresie wegetatywnym. Więcej o tym jak dobrać odpowiednie oświetlenie na plantacji dowiesz się tutaj: Lampy i oświetlenie do uprawy marihuany – jakie wybrać? LED, HPS, MH i moc [W]

Temperatura odgrywa na plantacji bardzo ważną rolę. Odpowiednia temperatura wpływa na szybkość procesu fotosyntezy, co w rezultacie ma wpływ na szybkość rozwoju rośliny. Zbyt niska temperatura będzie znacznie spowalniać rozrost rośliny, a zbyt wysoka temperatura może prowadzić do usychania roślin i chorowania plantacji. Doświadczeni growerzy uważają, że idealną temperaturą dla konopi jest 25°C w ciągu dnia, a w ciągu nocy temperatura powinna wynosić 18°C. Wiemy, że ciężko jest utrzymać skalę temperatur zgodną co do jednego stopnia, dlatego też dopuszczalną skalą temperatur jest 20 – 30°C. Temperaturę kontroluje się za pomocą systemu wentylacyjnego i grzałek montowanych na plantacji. Należy pamiętać o tym, że do kontroli temperatury przydatne są lampy, które emitują duże ilości ciepła.

Składniki odżywcze są niezbędne do prawidłowego rozwoju konopi. Lekkie niedobory składników odżywczych opóźnią rozwój konopi i niekorzystnie wpłyną na wygląd roślin. Lekkie niedobory składników odżywczych będą objawiać się przebarwieniami liści, lichym wyglądem rośliny, opadaniem liści itd. Stan lekkich niedoborów składników odżywczych nie jest sytuacją, która zagraża życiu roślin i bardzo łatwo z nimi walczyć. Długotrwałe występujące niedobory składników odżywczych nazywane są ciężkimi niedoborami składników odżywczych. Ciężkie niedobory składników odżywczych są poważnym zagrożeniem dla życia roślin. Niedobory takie objawiają się całkowitym zahamowaniem rozwoju roślin, przebarwieniami liści i łodyg, usychaniem rośliny itd. Z niedoborami składników odżywczych walczy się poprzez zastosowanie nawozów i przesadzenie roślin do świeżego podłoża.

Cyrkulacja powietrza na plantacji odpowiada za utrzymanie prawidłowej temperatury i stanowi pewnego rodzaju ochronę przed rozwojem drobnoustrojów. Nieprawidłowa cyrkulacja powietrza na plantacji będzie skutkować znacznym zwiększeniem temperatury, możliwością rozwoju drobnoustrojów, szybką utratą wilgotności itd. Zastosowanie odpowiednich mieszaczy powietrza i systemów wentylacyjnych.

Wielkość donic uprawnych ma wpływ na prawidłowy rozwój systemu korzeniowego, co w konsekwencji ma wpływ na rozwój całej rośliny. Odpowiedni dobór donic do rozmiaru roślin ma ogromne znaczenie w ich rozwoju. Zbyt małe donice przyczynią się do zbijania się korzeni i tworzenia tzw. kuli korzeniowej. Zbyt duże donice mogą skutkować zatrzymywaniem wody w podłożu, a w konsekwencji gniciem korzeni. Gnicie korzeni jest sytuacją bardzo niebezpieczną i może doprowadzić do śmierci rośliny. Należy pamiętać o tym, że rozmiar donicy powinien być zwiększany wraz z rozwojem roślin. Więcej o tym, jak dobrać rozmiar donicy dowiesz się tutaj: Uprawa marihuany w domu (indoor).

Zapewnienie odpowiednich warunków uprawnych jest głównym celem każdego hodowcy. Dzięki odpowiednim warunkom plantacyjnym rośliny będą rozwijać się prawidłowo i odwdzięczą się obfitym plonem.

Wpływ pH gleby na uprawę konopi

pH jest miarą kwasowości lub zasadowości podłoża. Określa ona stężenie jonów wodorowych, a skalę pH wyraża się w zakresie 0-14, gdzie 7 jest środowiskiem obojętnym. Odpowiednie pH ma wpływ na transport składników odżywczych z gleby i prawidłowy rozwój rośliny. Wszelkie nieprawidłowości związane z odpowiednią kwasowością podłoża mogą doprowadzić do uszkodzenia korzeni roślin, a w konsekwencji śmierci roślin.

Odpowiednim odczynem podłoża dla konopi jest zakres pH= 6 – 7. W takim podłożu rośliny rozwijają się najlepiej, a szybkość pobierania składników z gleby jest największa.

Zbyt kwaśne podłoże występuje wtedy, gdy pH spadnie poniżej 6 i znacznie pogarsza rozpuszczalność większości składników mineralnych. Zmniejszona rozpuszczalność składników mineralnych może doprowadzić do wytrącania się związków wapnia, żelaza i fosforanów. Kwaśny odczyn gleby ogranicza także wchłanianie takich pierwiastków jak: mangan, żelazo, miedź i cynk. Niedobory tych składników objawiają się plamami na liściach i ich usychaniem. Zbyt kwaśna gleba powoduje także szybki rozkład materii organicznej, co znacznie zmniejsza biodostępność substancji odżywczych.

Problem zbyt kwaśnej gleby można stosunkowo łatwo rozwiązać poprzez wymieszanie gleby z drobno pokruszoną kredą lub dolomitem. W profesjonalnych growshopach dostępne są także specjalne preparaty odkwaszające, które znacznie ułatwią proces wyrównania kwasowości gleby.

Podłoże o odczynie zbyt zasadowym występuje, gdy pH wyniesie więcej niż 7.4. Zbyt zasadowy odczyn gleby znacznie utrudnia wchłanianie pierwiastków, takich jak: żelazo, mangan, bor, cynk i miedź. Objawy niedoborów tych składników objawiają się zahamowaniem wzrostu roślin, licznymi przebarwieniami, usychaniem końcówek liści i twardnieniem łodygi. Zbyt zasadowy odczyn gleby może także uszkadzać korzenie.

Problem zbyt zasadowej gleby można rozwiązać przez przesadzenie roślin do nowego podłoża, zastosowanie odpowiednio kwaśnych nawozów czy zastosowanie preparatów obniżających kwasowość.

Odpowiednie oświetlenie i lampy

Rośliny potrzebują światła słonecznego, aby prawidłowo wzrastać. Nie zawsze możliwe jest zapewnienie im odpowiednio długiego czasu naświetlania naturalnym światłem słonecznym. Pomocne mogą okazać się specjalne lampy wykorzystywane do uprawy marihuany. Lampy takie można nabyć osobno, bądź w pakiecie z growboxem. Dobór odpowiedniej lampy jest niezwykle ważny, ponieważ to ona w 80% będzie wpływać na szybkość rozwoju krzewu. Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów lamp, które znacznie różnią się od siebie. Źle dobrana, bardzo negatywnie wpływa na czas cyklu uprawy i samych zbiorach.

Jak wyliczyć zapotrzebowanie na oświetlenie?

Konopie do prawidłowego wzrostu potrzebują wody, składników odżywczych, CO2 i światła. Zadaniem growera jest zapewnienie roślinom idealnych warunków do wzrostu. Odpowiedni dobór światła pomoże roślinom efektywniej się rozwijać.

To jak dużo światła będziesz musiał zapewnić swoim roślinom zależy od wielkości plantacji i odmiany jaką chcesz uprawiać. Standardowo przyjęto, że na każdy metr kwadratowy uprawy powinno przypadać 50000 lumenów. Jak to działa w praktyce?

Przykład:

 • posiadasz growbox o powierzchni 1m2
 • wybrałeś świetlówki o mocy 23W
 • jedna emituje około 1400 lumenów
 • potrzebujesz 50000 lumenów na 1m2

Mając takie dane łatwo wyliczyć ilość potrzebnych lamp 23W.

50000/1400=35,7

Jak widać, na 1 metr kwadratowy uprawy, potrzebujesz 40 świetlówek o mocy 23W.

Tip. Na opakowaniach lamp podane są dokładne parametry, w tym ilość emitowanych lumenów. Dzięki temu bardzo prosto policzysz zapotrzebowanie na ilość lamp.

Najczęstsze błędy związane z oświetleniem

Wielu początkujących growerów ma problem z odpowiednim dobraniem lamp uprawnych, czego skutkiem jest zastosowanie zbyt mocnych lub zbyt słabych lamp uprawnych.

Zastosowanie zbyt słabych lamp będzie skutkować nadmiernym wyciąganiem się roślin i nadmiernym rozrostem rośliny. Gdy roślina otrzymuje zbyt małe ilości światła, to próbuje się do niego maksymalnie zbliżyć. Nadmiernie wydłużanie łodygi konopi jest zjawiskiem niepożądanym, ponieważ łodygi stają się wiotkie, a rośliny muszą być wspierane w prawidłowym rozwoju. Zbyt słabe światło na plantacji wydłuża także czas rozwoju roślin.

Zastosowanie zbyt silnych lamp jest szczególnie groźne dla młodych roślin. Lampy o zbyt dużej mocy mogą powodować poważne oparzenia młodych roślin i wywoływać w nich wysoki stres. Rośliny, które uszkodzono na początkowych stadiach rozwoju nie rozwiną się poprawnie, a czas ich wzrostu znacznie się wydłuży

Szkodniki, grzyby i choroby konopi

Szkodniki i choroby na plantacji konopi to jedno z największych zagrożeń dla roślin. Szkodnik potrafią przynieść wiele strat, a w sytuacjach ekstremalnych doprowadzić do utraty plantacji. Uszkadzają one rośliny, poprzez zjadanie ich części, co wywołuje u konopi ogromny stres. Szkodniki są także nosicielami wielu groźnych chorób. Do najważniejszych szkodników konopi należą: przędziorki, mszyce i mączliki. Najpopularniejszą chorobą grzybiczą konopi jest porażenie szarą pleśnią (Botrytis), która najczęściej atakuje kwiatostany roślin, ale można ją spotkać także na łodygach i między więzami.

Szkodniki na plantacji pochodzą z przypadkowych infekcji i niedostatecznej czystości uprawy!

Przędziorki to jedne z najczęściej występujące szkodniki na plantacjach konopi indyjskich. Walka z tymi szkodnikami jest stosunkowo łatwa. Szkodniki te charakteryzują się bardzo małymi rozmiarami i nie zawsze można je dostrzec gołym okiem. Objawem obecności tych szkodników są małe, żółte plamki na liściach. Szkodniki można znaleźć zazwyczaj na spodnich stronach liści. Szkodniki te tworzą gęstą i lepką sieć, której nie sposób przeoczyć. Przędziorki występują w różnych kolorach i rozmiarach.

Sposobem walki z tymi szkodnikami jest zastosowanie specjalnego preparatu na przędziorki, który dostępny jest w większości sklepów ogrodniczych. Środki te są bardzo bezpieczne w stosowaniu i nie uszkadzają roślin.

Mszyce są małymi insektami, które występują w różnym umaszczeniu. Najczęściej występującymi mszycami są mszyce czarne, zielone i czerwone. Insekty te gromadzą się w dużych skupiskach na spodniej stronie liści, dlatego też bardzo łatwo jest je zauważyć. Mszyce odżywiają się sokami z różnych części roślin. Mszyce wydzielają spadź, czyli lepką i przeźroczystą substancję. Obecność spadzi na konopiach może być prekursorem do rozwoju pleśni i grzybów, dlatego też wymagana jest szybka reakcja ze strony hodowcy.

Sposobem wali z mszycami jest zastosowanie preparatów owadobójczych i specjalnych preparatów na mszyce. Środki te dostępne są we wszystkich sklepach ogrodniczych. Domowym sposobem walki z mszycami jest zastosowanie soku cytrynowego z dodatkiem płynu do naczyń.

Mączliki to najczęściej występujący szkodnik konopi indyjskich, zwłaszcza w uprawach outdoor. Szkodniki te żywią się chlorofilem, który jest barwnikiem niezbędnym do prowadzenia fotosyntezy. Brak chlorofilu w liściach może doprowadzić do śmierci rośliny. Owady te przypominają wyglądem małe ćmy. Insekty te występują najliczniej na spodnich częściach liści, jednak można znaleźć je na całej powierzchni roślin. Objawem obecności tych szkodników jest powstawanie żółtych plam na liściach.

Sposobem walki z tymi szkodnikami są specjalne preparaty przeciw mączlikowi, które można znaleźć w sklepach ogrodniczych i dobrych growshopach. Domowym sposobem walki z tymi szkodnikami jest oprysk roślin mieszanką octu i płynu do naczyń.

Pleśń na plantacji

Pleśń atakująca konopie jest jedną z najczęstszych przyczyn utraty roślin. Pleśń występująca na plantacji może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia growera, przez mykotoksyny produkowane przez te mikroorganizmy.

Występowanie pleśni związane jest ze zbyt wysoką wilgotnością i złą higieną plantacji!

Objawami występowania pleśni są okrągłe, szaro brunatne plamy, które mogą występować na całej powierzchni rośliny. Porażone części roślin szybko obumierają i zarażają przylegające rośliny. Zakażenie łodygi jest szczególnie niebezpiecznie i skutkuje śmiercią całej rośliny. Zarażone części konopi pokryte są brunatnym lub białym nalotem, który po dotknięciu rozpyla tysiące zarodników grzyba.

Walka z pleśnią jest niezwykle trudna i uporczywa ze względu na charakterystykę rozmnażania się drobnoustrojów. Pleśnie wytwarzają zarodniki pokryte twardą otoczką i są w stanie wytrzymać wysokie temperatury. Jedynie zastosowanie silnych środków chemicznych pozwala na ich zniszczenie, jednak środki takie są niebezpieczne dla konopi.

Jeżeli grower zauważy zarażoną roślinę na swojej plantacji, to powinien jak najszybciej ją odizolować, a otoczenie plantacji dokładnie umyć alkoholem izopropylowym. Zarażoną roślinę należy umieścić w miejscu docelowej kwarantanny i dokładnie zlokalizować wszystkie ogniska pleśni. Wszystkie porażone elementy rośliny należy starannie usunąć, a odpadki jak najszybciej usunąć. Usunięcie porażonych części konopi może uchronić ją przed dalszym rozwojem pleśni. Jeżeli pleśń rozwija się na korzeniach rośliny, to walka z nią bywa niemożliwa. Ze względu na specyficzne otoczenie w jakim znajdują się korzenie, nawet ich częściowe wycięcie może być niewystarczające. Jeżeli grower zlokalizował i usunął wszystkie ogniska pleśni, to powinien obserwować roślinę przez 2 – 5 tygodni, zwracając szczególną uwagę na nowe ogniska choroby. Zazwyczaj usunięcie części konopi wiąże się z czasowym zahamowaniem ich wzrostu, jednak jest to konieczne dla ratowania rośliny.

W celu ograniczenia występowania szarej pleśni, warto zadbać o prawidłowy klimat i czystość plantacji. Doświadczeni hodowcy często stosują środki ochrony roślin, takie jak: Signum 33 WG, Amistar 250 SC, Mythos 300 SC, Scorpion 325 SC. Na rynku dostępne są także preparaty, które zawierają szczepy bakterii antagonistycznych do pleśni. Preparatami takimi są: Serenade ASO, Serifel, Prestop, Vintec.

Podsumowanie

Konopie indyjskie są roślinami niezwykle odpornymi na wszelkie niekorzystne warunki, jednak każda plantacja narażona jest na wystąpienie czynników niepożądanych. Złe warunki na plantacji mogą wynikać z braku doświadczenia hodowcy lub przypadkowych infekcji. Każdy grower spotkał się z problemami na własnej uprawie. Występowanie problemów może stanowić zagrożenie dla całej plantacji, jednak odpowiednio szybka reakcja hodowcy uchroni rośliny przed nadmierną dewastacją.