Pamiętaj o tym, że konopie indyjskie w Polsce są nielegalne, a za ich posiadanie lub uprawę grozi od 3 do 8 lat pozbawienia wolności. Artykuł powstał jedynie w celach edukacyjnych. Może być pomocny osobom, które przebywają w krajach, gdzie uprawa i posiadanie marihuany (w tym marihuany medycznej) na własny użytek jest dozwolone. Więcej informacji w zakładce prawo.

Mangan (Mn) – jakie ma działanie?

Wiesz już zapewne z poprzednich artykułów, że składniki odżywcze obecne w konopiach dzielimy na mobilne i niemobilne. Mobilne to takie, które roślina może transportować w różne swoje części, kiedy występuje niedobór danego składnika. Niemobilne składniki takiej umiejętności nie mają. Mangan zaliczamy właśnie do składników niemobilnych, a jego niedobór obserwuje się na młodych liściach, ponieważ mangan nie może przemieszczać się w konopiach z niższych obszarów do góry.

Ale po co w ogóle roślinom mangan?

Pełni on ważną rolę w cyklu rozwoju konopi. Może nie tak znaczącą i fundamentalną, jak azot, fosfor i potas, ale rola manganu jest ważna. Jakie funkcje spełnia w zakresie rozwoju roślin?

 • uczestniczy w produkcji chlorofilu,
 • ma udział w procesie fotosyntezy,
 • chroni system korzeniowy przed chorobami.

Co jeszcze wiemy o roli manganu?

Mangan jest mikroelementem, który odgrywa istotną rolę w prawidłowym przebiegu fotosyntezy u roślin poprzez uaktywnianie enzymów istotnych w syntezie chlorofilu. Bierze także udział w regulacji gospodarki hormonalnej rośliny, tworzeniu chloroplastów i zwiększaniu odporności na choroby (…) Mangan ma kluczowe znaczenie na pierwszych etapach wzrostu i rozwoju roślin (…) Działanie manganu jest istotne również ze względu na jego udział w tworzeniu odporności na urazy mechaniczne u roślin. Wpływa on na odpowiednią zawartość lignin, a co za tym idzie na sztywność ścian komórkowych i ogólną wytrzymałość łodyg roślin. Oddziałuje także na rozwój systemu korzeniowego, ponieważ pobudza gromadzenie fosforu. Nie najlepsza kondycja korzeni to jeden z symptomów braku manganu.

dlaroslin.pl

Niedobór manganu – galeria

objawy nadmiaru i niedoboru manganu w uprawie marihuany
Jak wygląda niedobór manganu w uprawie marihuany
Przebieg niedoboru manganu, Źródło: Cockson P, Landis H, Smith T, Hicks K, Whipker BE. Characterization of Nutrient Disorders of Cannabis sativaApplied Sciences. 2019; 9(20):4432. https://doi.org/10.3390/app9204432

Przyczyny i objawy niedoboru manganu

Wiesz już z poprzedniego akapitu, że rola manganu jest istotna w rozwoju konopi indyjskich. Warto w tym momencie również wspomnieć, że niedobór tego pierwiastka jest rzadko spotykany oraz:

Niedobór manganu często wynika z nadmiaru żelaza.

Jakie jeszcze mamy przyczyny niedoboru manganu? Jest to np.:

 • zbyt wysokie pH gleby – najbardziej optymalne pH dla upraw glebowych to 6,0-7,0, ale dla samego manganu wielu hodowców wskazuje niższy poziom, czyli 6,0-6,5.
 • nadmiar soli – obecnej w odżywkach/ suplementachblokuje pobieranie składników odżywczych.

A teraz spójrz, jakie objawy niedoboru manganu można zaobserwować w wyglądzie konopi:

Mn niedobór manganu w konopiach
obraz: autoflowerseedshop.com (niedobór Mn po prawej)
NIEDOBÓR MANGANU – OBJAWY
żółknięcie liści od podstawy do końcówek (żyłki liścia pozostają zielone)
brązowe plamy na liściach
zahamowanie wzrostu
zniszczenie liści

Jak można uzupełnić niedobór manganu?

Stwierdzenie niedoboru manganu może być trudne, często hodowcy upatrują w objawach zaobserwowanych na konopiach innych niedoborów. Zbyt długie diagnozowanie skutkuje słabym wzrostem i niszczeniem rośliny.

 • Pierwszym krokiem „naprawczym” powinno być sprawdzenie pH gleby, jeżeli wartość jest nieprawidłowa (zbyt wysoka), należy przepłukać podłoże wodą o pH 6,0, spowoduje to usunięcie nadmiaru innych składników odżywczych, mogących blokować wchłanianie manganu.
 • Uszkodzone, zniszczone części konopi należy usunąć.
 • Warto zastosować odpowiednią odżywkę, która uzupełni braki manganu – preparaty zawierające wachlarz niezbędnych składników – do spryskiwania rośliny lub podlewania (np. Trace mix, 1 ml na 1 litr wody).

Zapamiętaj: niedobór manganu często jest wynikiem nadmiaru żelaza lub magnezu.

Podsumowanie

Rola manganu w rozwoju konopi indyjskich jest istotna. Choć niedobór tego pierwiastka nie występuje często, to jego braki oznaczają słaby wzrost rośliny i zahamowanie wzrostu korzeni. Mangan wpływa na wiele procesów zachodzących w konopiach, dlatego tak ważne jest wczesne rozpoznanie niedoboru manganu i jego uzupełnienie.

UWAGA!

Uprawa konopi indyjskich (marihuany) jest w Polsce zabroniona i nielegalna. Mówi o tym ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku.

Art. 63. [Nielegalna uprawa maku, konopi lub krzewu koki]

 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, liście koki, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste.
 3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Polskie prawo nie zabrania posiadania nasion konopi indyjskich, ale zakazuje uprawy, czyli kiełkowania i wysadzania nasion do ziemi co skutkować może wytworzeniem ziela konopi innych niż włókniste (przekraczające limit THC 0,3%).

Materiały publikowane w serwisie Hemplo.pl stanowią jedynie zbiór informacji o konopiach. Nie promujemy i nie zachęcamy do uprawy konopi innych niż włókniste. Nie stosując się do obowiązujących wymogów prawa, podlegasz karze pozbawienia wolności do lat 8.