Pamiętaj o tym, że konopie indyjskie w Polsce są nielegalne, a za ich posiadanie lub uprawę grozi od 3 do 8 lat pozbawienia wolności. Artykuł powstał jedynie w celach edukacyjnych. Może być pomocny osobom, które przebywają w krajach, gdzie uprawa i posiadanie marihuany (w tym marihuany medycznej) na własny użytek jest dozwolone. Więcej informacji w zakładce prawo.

Rola miedzi (Cu) w uprawie marihuany

Miedź jest pierwiastkiem, o którym mówi się mniej w kontekście jego wpływu na uprawę roślin. Nie oznacza to jednak, że miedź nie odgrywa ważnej roli.

Co wiemy?

Niedobór miedzi w uprawie konopi nie jest często spotykany.

Ale niedobór tego składnika może skutkować poważnymi konsekwencjami, mianowicie pąki nie będą się prawidłowo rozwijały lub w ogóle nie dojrzeją.

Zatem miedź wpływa na:

 • prawidłowe kwitnienie/dojrzewanie pąków,
 • bierze udział w procesie fotosyntezy.

Przeczytaj, jakie jeszcze znaczenie ma miedź w rozwoju roślin:

Miedź odgrywa istotną rolę w procesie tworzenia białek i fotosyntezie. Białka są konieczne do tworzenia chlorofilu, który z kolei jest niezbędny dla procesu fotosyntezy(…) Niedobór miedzi może mieć wiele negatywnych konsekwencji dla roślin. Zbyt niska zawartość miedzi może prowadzić do degradacji chlorofilu, przez co chlorofil między żyłkami zmieni kolor na żółty lub szary, a rośliny zaczną usychać. Niedobór miedzi utrudni także kwitnienie rośliny, a pąki, merystemy i pędy obumrą. Oprócz objawów wizualnych, niedobór miedzi można również zidentyfikować na podstawie gorszej wydajności rośliny, na przykład zahamowania wzrostu.

royalbrinkman.pl
Niedobór miedzi w uprawie marihuany

Niedobór miedzi – galeria

objawy nadmiaru i niedoboru miedzi w uprawie marihuany
Przebieg niedoboru miedzi, Źródło: Cockson P, Landis H, Smith T, Hicks K, Whipker BE. Characterization of Nutrient Disorders of Cannabis sativaApplied Sciences. 2019; 9(20):4432. https://doi.org/10.3390/app9204432

Niedobór miedzi – przyczyny i objawy

Niedobór miedzi w uprawie marihuany musi być jak najszybciej zlikwidowany, zwłaszcza w okresie kwitnienia, ponieważ zablokuje dojrzewanie pąków.

Objawy niedoboru miedzi są charakterystyczne:

NIEDOBÓR MIEDZI – OBJAWY
liście ciemnieją, ale brzegi i końcówki liści robią się jasnożółte lub białe
ciemne liście mają odcień niebieski/ fioletowy,
liście wyglądają na lśniące, o metalicznym połysku
liście mogą robić się sztywne i skręcać się

Rzadko zdarza się niedobór miedzi w glebie, większość odżywek do uprawy roślin zawiera wystarczającą ilość tego pierwiastka. Co zatem może być przyczyną niedoboru miedzi?:

 • nieprawidłowe pH gleby – co uniemożliwia pobieranie konopiom składników odżywczych poprzez system korzeniowy,

Najbardziej optymalne pH dla upraw konopi w glebie to zakres 6,0-7,0.

Jeżeli pH ma inną wartość, zaburzone zostaje pobieranie składników odżywczych, mimo że są one obecne w glebie.

Inną przyczyną niedoboru jest:

 • blokada składników – nadmiar/ przesycenie gleby składnikami odżywczymi,
 • nagromadzenie w glebie soli, która obecna jest w gotowych mieszankach, nawozach – to również blokuje przenikanie pierwiastków do rośliny.
Jak wygląda niedobór miedzi w konopiach

Jak uzupełnić niedobór miedzi w uprawie?

Jak wspomnieliśmy powyżej, bardzo ważne jest szybkie wychwycenie niedoboru miedzi i zareagowanie, ponieważ brak tego pierwiastka jest szczególnie niebezpieczny – już od okresu wczesnego kwitnienia – blokuje dojrzewanie pąków, które są najważniejsze dla hodowcy.

W przypadku stwierdzenia niedoboru miedzi pierwszą reakcją powinno być:

 • przepłukanie podłoża czystą wodą,
 • dbanie o prawidłowe pH gleby,
 • usunięcie nadmiaru składników odżywczych/ soli.

Podsumowanie

Niedobór miedzi jest rzadko spotykany podczas uprawy konopi (marihuany). Jeżeli uprawa prowadzona jest na dobrej jakości podłożu, roślina otrzymuje wszystkie potrzebne składniki odżywcze. Za nieprawidłowe/ zablokowane wchłanianie cennych związków odżywczych odpowiada blokada spowodowana nagromadzeniem składników oraz niewłaściwy poziom pH gleby. Najbardziej charakterystycznym objawem niedoboru miedzi są ciemnozielone liście z niebieskim/ fioletowym odcieniem – przy jasnych brzegach i końcówkach liści.

UWAGA!

Uprawa konopi indyjskich (marihuany) jest w Polsce zabroniona i nielegalna. Mówi o tym ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku.

Art. 63. [Nielegalna uprawa maku, konopi lub krzewu koki]

 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, liście koki, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste.
 3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Polskie prawo nie zabrania posiadania nasion konopi indyjskich, ale zakazuje uprawy, czyli kiełkowania i wysadzania nasion do ziemi co skutkować może wytworzeniem ziela konopi innych niż włókniste (przekraczające limit THC 0,3%).

Materiały publikowane w serwisie Hemplo.pl stanowią jedynie zbiór informacji o konopiach. Nie promujemy i nie zachęcamy do uprawy konopi innych niż włókniste. Nie stosując się do obowiązujących wymogów prawa, podlegasz karze pozbawienia wolności do lat 8.