Pamiętaj o tym, że konopie indyjskie w Polsce są nielegalne, a za ich posiadanie lub uprawę grozi od 3 do 8 lat pozbawienia wolności. Artykuł powstał jedynie w celach edukacyjnych. Może być pomocny osobom, które przebywają w krajach, gdzie uprawa i posiadanie marihuany (w tym marihuany medycznej) na własny użytek jest dozwolone. Więcej informacji w zakładce prawo.

Molibden (Mo) i jego rola w uprawie marihuany

Molibden, choć występujący z małej ilości w roślinach, odgrywa istotną rolę w ich wzroście i etapach rozwojowych. Jego brak może w znaczący sposób zaburzyć prawidłowy przebieg ważnych dla konopi przemian i procesów.

Jakie działanie wykazuje molibden?

 • bierze udział w tworzeniu enzymów oraz w metabolizmie azotowym,
 • wpływa na proces fotosyntezy i tworzenia chlorofilu,
 • zwiększa odporność rośliny na choroby i warunki atmosferyczne (niedobór wody, chłód),
 • ułatwia przyswajanie żelaza,
 • wpływa na rozwój systemu korzeniowego.

Molibden uczestniczy przede wszystkim w metabolizmie azotowym roślin oraz odgrywa zasadniczą rolę w procesie wiązania azotu atmosferycznego (…) Molibden bierze również udział w przemianach fosforu, ułatwia przyswajanie żelaza przez rośliny oraz zwiększa w roślinach zawartość karotenu, witaminy C, witaminy P, a także ryboflawiny.

Molibden zwiększa odporność roślin na chłody oraz wpływa na zwiększenie ich odporności na suszę. Rośliny prawidłowo odżywione tym pierwiastkiem w okresach niedoboru wody lepiej rosną dając wyższe plony, co wiąże się ze wzrostem systemu korzeniowego, który umożliwia roślinie pobieranie wody z głębszych warstw gleby.

nawozy.eu

Jak wygląda niedobór molibdenu w uprawie marihuany – galeria

objawy nadmiaru i niedoboru molibdenu w uprawie marihuany
niedobór molibdenu w uprawie marihuany
Niedobór molibdenu w marihuanie

Niedobór molibdenu – jak wygląda? Przyczyny i objawy

Niedobór molibdenu to bardzo rzadka sytuacja podczas uprawy marihuany. Niemniej jednak brak tego pierwiastka może niekorzystnie wpłynąć na wzrost konopi. Ważne jest wczesne wyłapanie niepokojących objawów, by szybko zareagować i nie doprowadzić do rozprzestrzeniania się niedoboru.

Jakie objawy wskazują na braki molibdenu? Spójrz na wykaz poniżej:

NIEDOBÓR MOLIBDENU – OBJAWY
żółknięcie starszych liści (chloroza)
liście na krawędziach przybierają pomarańczowy lub fioletowy/ różowy kolor – zmiany te przesuwają się do środka liścia
liście mogą się zwijać, mogą też stać się suche

Co musisz zapamiętać:

 • niedobór molibdenu jest trudny do „wyleczenia”,
 • niedobór tego pierwiastka obserwuje się głównie w nowych liściach,
 • zazwyczaj nie ma potrzeby dostarczania go bezpośrednio do gleby, bo zapotrzebowanie na ten pierwiastek jest małe, przy dobrej jakościowo glebie i regularnym nawożeniu składnikami odżywczymi w glebie molibden jest obecny.

Co zatem może być przyczyną niedoboru tego składnika?

 • nieprawidłowe pH gleby (zbyt niskie) – przypomnijmy: optymalne pH gleby dla upraw (w glebie) konopi to zakres 6,0-7,0
 • prawidłowe wchłanianie molibdenu następuje jednak w zakresie przy pH 6,5,
 • blokada składników odżywczych, czyli pierwiastki nie są prawidłowo pobierane przez system korzeniowy z powodu blokady – nadmiaru składników lub soli obecnych w odżywkach lub wspomnianego nieprawidłowego pH.

Uzupełnienie niedoboru molibdenu

Molibden - niedobór w marihuanie
obraz: autoflowerseedshop.com

W przypadku jakiegokolwiek niedoboru składnika/ pierwiastka, należy brak jak najszybciej uzupełnić. Jak pisaliśmy powyżej, rzadko przyczyną braku molibdenu w roślinie jest faktyczny brak tego pierwiastka w glebie. Problemem jest zahamowane lub utrudnione wchłanianie molibdenu przez konopie z powodu niewłaściwego pH gleby lub przesycenia gleby składnikami odżywczymi i solami.

Co musisz zrobić w przypadku podejrzenia niedoboru molibdenu?

 • sprawdź pH gleby, w przypadku nieprawidłowości przepłucz ziemię czystą wodą, zabieg ten spowoduje wypłukanie nadmiaru składników odżywczych,
 • monitoruj i zachowuj pH na poziomie 6,0-6,5,
 • stosuj na początku hodowli/ uprawy marihuany dobrych odżywek, zawierających odpowiednie dla konopi proporcje poszczególnych pierwiastków.

Podsumowanie

Molibden, choć potrzebny konopiom w niewielkich ilościach, odrywa ważną rolę w procesie rozwoju tych roślin. Jego główne zadanie to udział w gospodarce azotowej, a azot to główny, można nawet powiedzieć najistotniejszy pierwiastek w procesie wzrostu konopi. Ponadto molibden jest częścią enzymów, a te z kolei mają wpływ właśnie na metabolizm azotowy. Objawy niedoboru molibdenu są charakterystyczne, ale już sam proces naprawy jest trudny. Przede wszystkim należy regularnie monitorować pH gleby, bo to tam leży zazwyczaj przyczyna niedoboru/ utrudnionego wchłaniania przez konopie tego pierwiastka.

UWAGA!

Uprawa konopi indyjskich (marihuany) jest w Polsce zabroniona i nielegalna. Mówi o tym ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku.

Art. 63. [Nielegalna uprawa maku, konopi lub krzewu koki]

 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, liście koki, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste.
 3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Polskie prawo nie zabrania posiadania nasion konopi indyjskich, ale zakazuje uprawy, czyli kiełkowania i wysadzania nasion do ziemi co skutkować może wytworzeniem ziela konopi innych niż włókniste (przekraczające limit THC 0,3%).

Materiały publikowane w serwisie Hemplo.pl stanowią jedynie zbiór informacji o konopiach. Nie promujemy i nie zachęcamy do uprawy konopi innych niż włókniste. Nie stosując się do obowiązujących wymogów prawa, podlegasz karze pozbawienia wolności do lat 8.