Czerwce | Gąsienice | Komary grzybowe | Koniki polne i świerszcze | Mączliki (białe muszki) | Mrówki | Mszyce | Miniarki (Owady minujące) | Pleśń | Ptaki | Roztocze | Septorioza liści | Skoczne pluskwiaki | Ślimaki | Tarczówki (śmierdzące robaki) | Wełnowce (przylżeńce) | Wciornastki | Werticilioza (choroba więdnących liści) | Wirus mozaiki tytoniu | Zwierzęta


Koniki polne i świerszcze to bardzo popularne owady, z którymi chyba każdy spotkał się w życiu – nawet jeżeli nie hoduje konopi. Jest to potoczna nazwa skaczących owadów prostoskrzydłych, szarańczaków – w przypadku koników polnych – i świerszczaków w odniesieniu do świerszczy. Żywią się one roślinami, głównie liśćmi i łodygami, przez co niestety stanowią zagrożenie dla uprawy konopi.

Pamiętaj o tym, że konopie indyjskie w Polsce są nielegalne, a za ich posiadanie lub uprawę grozi od 3 do 8 lat pozbawienia wolności. Artykuł powstał jedynie w celach edukacyjnych. Może być pomocny osobom, które przebywają w krajach, gdzie uprawa i posiadanie marihuany (w tym marihuany medycznej) na własny użytek jest dozwolone. Więcej informacji w zakładce prawo.

Jakie szkody czynią koniki polne?

Koniki polne zjadają fragmenty liści. W ten sposób pozostawiają w nich wygryzione dziurki, wyglądające podobnie jak analogiczne dzieła gąsienic. Gdy ich ofiarą padają także łodygi, zniszczeniu ulega większy fragment rośliny. Jeżeli mamy do czynienia z inwazją pojedynczych osobników, nie będzie to uciążliwe. Kiedy jednak jest ich więcej, mogą zjeść sporo krzaka. Dobrą nowiną jest to, że nie powodują dalszych konsekwencji, nie przenoszą żadnych chorób na rośliny.

Jak wyglądają koniki polne i ich zniszczenia?

Jest ich kilka gatunków, które mogą nieznacznie różnić się od siebie wyglądem. Najczęściej występują w odcieniach brązu. Charakterystyczne są długie odnóża tylne, dzięki którym tak wyjątkowo skaczą. Używają ich także do pocierania o skrzydła, co jest źródłem charakterystycznego dźwięku.

Zdjęcia: Whitney Cranshaw, Colorado State University, Bugwood.org, CC BY 3.0 US


Świerszcze

Jakie szkody czynią świerszcze?

Świerszcze występują w hodowlach marihuany rzadziej niż koniki polne. Żywią się fragmentami roślin, w których pozostają wygryzienia. Czasem także kopią w okolicach korzeni – te również stają się ich pokarmem. Łatwe do wykrycia ze względu na ich ćwierkot, który jest trudny do przeoczenia. Na roślinach ich obecność objawia się brązowymi przebarwieniami i dziurkami.

Pojedyncze świerszcze niekoniecznie muszą być czymś złym – żywią się szkodliwymi chwastami, zjadają mszyce, biorą udział w rozkładaniu martwej materii organicznej. Dodatkowo ich pozostałości stanowią nawóz. W przypadku zbyt dużej populacji lub braku innych roślin w ogrodzie, zaczynają powodować szkody w roślinach hodowlanych. Dodatkowo część pasożytów składa jaja wewnątrz świerszczy.

Szkody pośrednie mogą wywoływać ptaki, szopy i inne zwierzęta polujące na świerszcze. Te, żyjąc pod ziemią, prowokują drapieżniki do kopania w poszukiwaniu pożywienia. Mogą wówczas powodować dodatkowe uszkodzenia korzeni i łodyg.

Jak wyglądają świerszcze?

Z wyglądu są bardzo podobne do koników polnych. Główne różnice względem ich to mniejszy rozmiar oraz dłuższe antenki. Istnieje około 800 gatunków, więc mogą nieznacznie się od siebie różnić.

Zdjęcia: Whitney Cranshaw, Colorado State University, Bugwood.org, CC BY 3.0 US


Jak pozbyć się koników polnych i świerszczy?

  • Obserwacja – w przypadku każdej infekcji zwierząt istotne jest szybkie rozpoznanie problemu. Czas pozwala owadom się rozmnożyć, w związku z czym trudniej będzie się ich pozbyć. Świerszcze wychodzą w nocy, w związku z czym warto obserwować rośliny wieczorami. Kiedy już je zauważymy, mamy kilka opcji.
  • Spinosad – organiczny środek opryskowy przeciwko owadom, który pozostaje bezpieczny dla rośliny, zwierząt i ludzi. Powstaje na skutek fermentacji bakterii glebowych actinomycete Saccharopolyspora spinosa. Poza bezpieczeństwem, zaletą jego stosowania jest to, że przeciwdziała on także innym szkodnikom zagrażające konopiom: gąsienicom, mszycom, roztoczom czy wciornastkom. Jego największa wada to toksyczność dla pszczół. Z tego powodu jest zakazany w niektórych krajach. Używany po zmroku minimalizuje szansę na szkodliwość dla tych pożytecznych owadów.
  • Pyretryna – alkaloid o skomplikowanej strukturze występujący w koszyczkach kwiatowych roślin, np. złocienia dalmatyńskiego. Jego właściwości owadobójcze znane są już od XIX wieku. Istnieją na rynku także pyretroidy czyli syntentyczne analogi i pochodne pyretryny. Poza zabijaniem owadów, również je odstraszają. Dodatkową zaletą jest to, że wystarcza ich stosunkowo niewielka dawka. Wadą natomiast, podobnie jak w przypadku spinosadu, szkodliwość dla pszczół.
  • Olej z wyciskanych na zimno nasion miodli indyjskiej (olej neem) – również skuteczny – nie tylko w przypadku tych, ale także wielu innych szkodników. Jest w pełni bezpieczny, zarówno dla ludzi jak i rośliny, ma jednak wyrazisty smak, który może oddać pąkom. Trzeba się wobec tego postarać, aby aplikować go w taki sposób, żeby nie miał z nimi kontaktu. Stosuje się go bezpośrednio na pozostałe części nadziemne rośliny.
  • Mydła ogrodnicze potasowe – nie szkodzą roślinom ani pożytecznym organizmom obecnym w hodowli. Niestety nie utrzymują się długo na roślinach, wobec czego często trzeba ponawiać aplikacje. W tym przypadku także warto starać się nie spryskiwać pąków – z tego samego powodu.
  • Pułapki klejowe na owady – rozstawiamy pułapki w hodowli i czekamy. Istnieje wiele pułapek z klejem i trucizną, lub samym klejem. Środki przyciągają owady, które przyklejają się do powierzchni pułapki. Szczególnie skuteczne przeciwko świerszczom.

UWAGA!

Uprawa konopi indyjskich (marihuany) jest w Polsce zabroniona i nielegalna. Mówi o tym ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku.

Art. 63. [Nielegalna uprawa maku, konopi lub krzewu koki]

  1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, liście koki, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste.
  3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Polskie prawo nie zabrania posiadania nasion konopi indyjskich, ale zakazuje uprawy, czyli kiełkowania i wysadzania nasion do ziemi co skutkować może wytworzeniem ziela konopi innych niż włókniste (przekraczające limit THC 0,3%).

Materiały publikowane w serwisie Hemplo.pl stanowią jedynie zbiór informacji o konopiach. Nie promujemy i nie zachęcamy do uprawy konopi innych niż włókniste. Nie stosując się do obowiązujących wymogów prawa, podlegasz karze pozbawienia wolności do lat 8.