Od marca 2020 roku żyjemy w rzeczywistości koronawirusowej. Chcemy czy nie, choroba ta dotknęła lub dotknie każdego z nas. Nowe warianty SARS-CoV-2 zwiększają ryzyko ponownego zarażenia się. Przed nami kolejny sezon jesienno-zimowy. Mamy szczepionki, wielu przyjęło trzy dawki. Co jeszcze możemy zrobić? Pojawiły się badania mówiące o możliwej roli konopi w zwalczaniu COVID-19. Jaką rolę może tu odegrać CBD? Przeczytaj nasz artykuł.

Koronawirus i COVID-19 – co to za wirus i jak działa na organizm?

COVID-19 jest chorobą wirusową, wywoływaną przez koronawirus SARS-CoV-2. Pierwszy przypadek zidentyfikowano w mieście Wuhan w listopadzie 2019, stąd człon „19” w nazwie „COVID-19”.

Przypomnijmy tylko najważniejsze objawy towarzyszące tej chorobie:

 • gorączka (choć nie zawsze),
 • osłabienie,
 • bóle głowy,
 • bóle mięśni,
 • zapalenie płuc (zwłaszcza w pierwotnej wersji),
 • kaszel,
 • zapalenie gardła,
 • utrata węchu i smaku,
 • przekrwienie spojówek,
 • itd.

O objawach towarzyszących infekcji koronawirusowej mówi poniższa praca:

„Obraz kliniczny COVID-19 przypomina wirusowe zapalenie płuc SARS oraz MERS. COVID-19 objawia się u 85% pacjentów gorączką i 67,7% kaszlem, a także dusznościami, bólem gardła i przekrwieniem błony śluzowej nosa (odpowiednio u 18,6%, 13,9% i 4,8% chorych). Dodatkowo w 10– 15% potwierdzonych zakażeń występują bóle mięśni lub kości, dreszcze i bóle głowy, a w mniej niż 5% pojawiają się objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności lub wymioty i biegunka. W większości przypadków choroba ta ma przebieg łagodny (ok. 80%), a jej objawy ustępują samoistnie w przeciągu dwóch tygodni. U części pacjentów (ok. 15% z ciężkimi objawami i ok. 5% z bardzo ciężkimi objawami) może dochodzić do ARDS, ostrego uszkodzenia nerek i serca, wstrząsu septycznego oraz niewydolności wielonarządowej (MODS), które są głównymi przyczynami zgonu w przebiegu COVID-19”

KANNABIDIOL – POTENCJALNE REMEDIUM W TERAPII COVID-19 – Monika Pinkas, Aleksandra Kicman

W większości przypadków chory nie wymaga hospitalizacji, a choroba ustępuje sama. Ale istotną kwestią są skutki uboczne COVID-19, które mogę utrzymywać się miesiącami – np. bóle i zawroty głowy, osłabienie, zaburzenia pamięci/ koncentracji, bezsenność, aż po poważne uszkodzenie najważniejszych organów.

jak działa kannabidiol na organizm i choroy
źródło: KANNABIDIOL – POTENCJALNE REMEDIUM W TERAPII COVID-19 – Monika Pinkas, Aleksandra Kicman

COVID-19 w Polsce – dane

Spójrzmy na dane dotyczące liczby zakażeń w Polsce (na dzień powstawania artykułu):

Dane dotyczące liczby zakażeń COVID w Polsce
dane z gov.pl – OPRACOWANIE HEMPLO

Czy CBD może być pomocne w walce z Covid-19? Co mówią badania?

olejek CBD

Kiedy zidentyfikowano pierwszy przypadek COVID-19, naukowcy na całym świecie ruszyli do pracy w poszukiwaniu skutecznego leku i szczepionki. Dzisiaj już wiemy, że szczepionka jest – nie uchroni nas wprawdzie przed zarażeniem się, ale gwarantuje łagodniejszy przebieg choroby. W gąszczu informacji na temat skuteczności kilku leków w leczeniu COVID-19, pojawiała się też informacja o możliwości wykorzystania CBD do walki z tą chorobą. Jakie są zatem możliwości kannabidiolu CBD i realne szanse, by skutecznie za pomocą tego związku walczyć z koronowirusem?

Kilka słów o tym, czym jest CBD:

 • CBD to związek pozyskiwany z konopi, bogate w kannabidiol są konopie siewne. CBD nie ma działania psychoaktywnego. Wykazuje natomiast wielokierunkowe działanie i cenne właściwości, wykorzystywane przez świat medyczny, np.: przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwlękowe, przeciwdrgawkowe, przeciwwymiotne, wzmacniające odporność.

I to głównie działanie przeciwzapalne CBD wzięto pod lupę w przypadku COVID-19.

Jak to się dzieje, że koronawirus atakuje, wywołując stan zapalny całego organizmu? Odpowiedzialna jest za to burza cytokin, czyli specjalnych białek, których zadaniem jest pobudzanie komórek układu odpornościowego do wywołania i zwalczania infekcji. Może się jednak zdarzyć, że cytokin jest tak dużo, że powoduje to uszkodzenie wielu narządów. I z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku COVID-19 – z nadmierną reakcją immunologiczną, zagrażającą nawet życiu.

„Innym potencjalnie śmiertelnym powikłaniem jest zjawisko burzy cytokinowej, które obserwuje się u pacjentów z ciężkim przebiegiem zakażenia SARS-CoV-2. Burza cytokinowa jest gwałtowną i niekontrolowaną reakcją zapalną powstałą w odpowiedzi na infekcje oraz niektóre leki. Charakteryzuje się znacznym wzrostem uwalniania cytokin prozapalnych i jest uznawana za jedną z najważniejszych przyczyn powstawania ARDS i MODS”

*MODS (niewydolność wielonarządowa), ARDS (ostra niewydolność oddechowa)

KANNABIDIOL – POTENCJALNE REMEDIUM W TERAPII COVID-19 – Monika Pinkas, Aleksandra Kicman

W jakim zakresie CBD wykazuje działanie w kierunku zwalczania infekcji COVID-19?

Odpowiedzią są receptory kannabinoidowe (w tym przypadku typu CB2), które rozmieszczone są w większości w komórkach układu odpornościowego. Kannabidiol wykazuje powinowactwo do receptorów CB2, a także ma zdolność aktywowania innych ważnych receptorów – np. receptory PPAR- γ, receptory waniloidowe (TRPV) czy receptory serotoninowe (5-HT1A). W zakresie niwelowania objawów Covid-19 podkreśla się szeroki potencjał antyoksydacyjny i przeciwzapalny CBD oraz jego nietoksyczne działanie i dobry profil bezpieczeństwa stosowania.

Czy wiesz, że:

Kannabidiol wykazuje działanie przeciwzapalne dużo większe niż powszechnie stosowana aspiryna.

Należy podkreślić, że badania były przeprowadzane na myszach, wymagają zatem potwierdzenia na ludziach, jak i jeszcze wielu, wielu analiz.

W tej chwili wiemy, że CBD hamuje czynność zapalną (stany zapalne) – powoduje spadek wspomnianych powyżej cytokin zapalnych np. w tkankach płuc. Ponadto, CBD może być skuteczne w walce z powikłaniami po COVID-19, objawiającymi się właśnie stanem zapalnym poszczególnych narządów.

Mówi o tym praca:

Niektóre badania dotyczyły również układu oddechowego. Vuolo i wsp., (2019) wykazali, że CBD w modelu astmy u myszy spowodował spadek stężenia cytokin prozapalnych w tkance płuc oraz w popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych (…) W związku z powyższym w potencjalnej terapii COVID-19 CBD może okazać się pomocny w zwalczaniu burzy cytokinowej.

KANNABIDIOL – POTENCJALNE REMEDIUM W TERAPII COVID-19 – Monika Pinkas, Aleksandra Kicman


Dalej w cytowanej publikacji czytamy:

„Udowodniono szereg korzystnych oddziaływań CBD w modelu ostrego uszkodzenia płuc (ALI) o podobnym patomechanizmie do ARDS, jednak o łagodniejszym przebiegu. U myszy z ALI terapia z wykorzystaniem CBD prowadziła do spadku oporu w drogach oddechowych i migracji leukocytów do tkanki płucnej, a także zmniejszała liczbę komórek układu odpornościowego, białek i cytokin prozapalnych w miąższu płucnym oraz w popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych. Ze względu na opisane powyżej właściwości, wykorzystanie CBD należałoby rozważyć również w zapaleniach
narządów będących powikłaniem COVID-19.”

KANNABIDIOL – POTENCJALNE REMEDIUM W TERAPII COVID-19 – Monika Pinkas, Aleksandra Kicman

Podkreślić należy raz jeszcze, że działanie przeciwwirusowe CBD (wynikające z pobudzania receptorów) wymaga potwierdzenia w kolejnych badaniach.

Kannabidiol dzięki właściwościom przeciwdrgawkowym (CBD a padaczka), może być także wykorzystane w leczeniu pacjentów covidowych, u których doszło do ataków padaczkowych na skutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

covid-19 tabletka

Bardzo istotną kwestią jest droga podania kannabidiolu. Podanie na drodze inhalacji może bowiem podrażniać drogi oddechowe, co w przypadku choroby atakującej płuca nie jest najlepszym pomysłem. Najbardziej wskazana wydaje się forma kropli lub kapsułek. Warto też podkreślić fakt, że CBD może wchodzić w interakcję z innymi lekami stosowanymi w leczeniu tej choroby.

Podsumowanie

Czy CBD jest lekiem skutecznym w leczeniu przebiegu i powikłań po COVID-19? Wydaje się, że tak. Ale dotychczasowe badania muszę zostać poparte kolejnymi, na ludziach, a to wymaga czasu. W cytowanej wyżej pracy autorki tak podsumowują potencjał kannabidiolu:

„Wyniki badań przedklinicznych wskazują, że CBD może mieć wysoki potencjał terapeutyczny w przebiegu COVID-19 ze względu na swój złożony i wielokierunkowy mechanizm działania oraz brak ewentualnych działań niepożądanych. CBD mógłby być wykorzystywany zarówno w ostrej postaci choroby, jak i w terapii jej powikłań, takich jak zapalenia narządów lub napady drgawkowe. Należy zwrócić przy tym uwagę na wystąpienie potencjalnych działań niepożądanych, szczególnie wynikających z interakcji z innymi lekami. Niewątpliwie konieczne jest przeprowadzenie szeregu wnikliwych badań dotyczących CBD, zarówno przedklinicznych, jak i na ludziach, zanim uzyskamy jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy związek ten jest rzeczywiście skutecznym remedium w terapii COVID-19”

KANNABIDIOL – POTENCJALNE REMEDIUM W TERAPII COVID-19 – Monika Pinkas, Aleksandra Kicman

Źródła

 1. https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2
 2. https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/koronawirus/koronawirus-warto-wiedziec/225676,koronawirus-najnowsze-informacje
 3. KANNABIDIOL – POTENCJALNE REMEDIUM W TERAPII COVID-19 – Monika Pinkas, Aleksandra Kicman