Czy kannabidiol CBD pomaga czy szkodzi w przypadku jaskry? Pozyskiwany głównie z konopi siewnych, to związek przez niektórych postrzegany jako cudowny środek na wiele chorób. Bezsprzecznie wykazuje wachlarz prozdrowotnych właściwości, ale na pewno nie można traktować CBD jako leku na wszystkie choroby.

Temat leczniczego działania CBD wymaga jeszcze wielu analiz. Przez świat medyczny wykorzystywane są cenne, i potwierdzone, właściwości tego kannabinoidu, np:

 • przeciwzapalne,
 • przeciwbólowe,
 • przeciwwymiotne,
 • przeciwdrgawkowe,
 • poprawiające jakość snu,
 • przeciwlękowe.

Tak szeroki wachlarz możliwości musiał znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób – np. padaczki, bezsenności czy migreny. Jak sytuacja przedstawia się w przypadku jaskry?

Nadmienić należy w tym momencie, że istotne znaczenie w całym procesie leczenia z użyciem kannabinoidów (CBD, THC i innych) ma układ endokannabinoidowy, który reguluje i utrzymuje stan równowagi organizmu (to tzw. homeostaza). Częścią owego układu są receptory kannabinoidowe, rozsiane po całym organizmie – CB1 głównie zlokalizowane są w układzie nerwowym, a CB2 w odpornościowym. Kannabinoidy z konopi posiadają zdolność oddziaływania, w mniejszym lub większym zakresie, na te receptory. Wywołuje to określone reakcje i objawy ze strony organizmu: euforia, niepokój, lub przeciwnie przywrócenie homeostazy.

Jak CBD działa w przypadku jaskry? Pomaga czy szkodzi?

Jaskra to przewlekła choroba objawiająca się stopniowym uszkodzeniem i zanikiem nerwu wzrokowego. Skutkiem takiego procesu może być całkowita utrata wzroku.

Najczęstszymi przyczynami jaskry są:

 • podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, prowadzi to do uszkodzenia nerwu wzrokowego,
 • czynnik genetyczny,
 • wysokie ciśnienie krwi,
 • choroby, np. cukrzyca,
 • wiek (po 40-50 roku życia),
 • stres.
badanie oka w kierunku jaskry

Wyróżnia się kilka rodzajów jaskry: jaskrę pierwotną otwartego kąta (najczęstsza u pacjentów), jaskrę zamkniętego kąta, jaskrę z prawidłowym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, jaskrę wtórną oraz jaskrę wrodzoną.

Najprościej wyjaśniając, czym jest jaskra. Otóż w oku krąży ciecz wodnista, która zapewnia prawidłowe funkcjonowanie tego narządu. Kiedy mamy do czynienia z właściwym krążeniem cieczy w oku, ciśnienie oka jest na prawidłowym poziomie. W jaskrze dochodzi do nieprawidłowego przepływu cieczy wodnistej, ciecz ta gromadzi się i następuje wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Efektem jest uszkodzenie nerwu wzrokowego.

Leczenie jaskry to przede wszystkim podawanie kropli obniżających ciśnienie, a także zabieg laserowy – chirurgiczny.

A teraz kilka słów o CBD.

W organizmie człowieka występuje wspomniany wyżej układ endokannabinoidowy, zapewniający stan równowagi. Homeostaza może zostać zachwiana przez np. niedobór endokannabinoidów występujących w organizmie – co objawia się bólem, stanem zapalnym itp. I w takich przypadkach pomocne okazują się naturalne kannabinoidy konopne – np. CBD lub THC.

Co mówią badania o CBD i wpływie tego kannabinoidu na jaskrę?

Większość z nich wykazało, że:

 • CBD nie wykazuje pozytywnego wpływu na leczenie jaskry.

Zatem ten związek, pomimo swoich dużych możliwości, w zakresie jaskry nie jest pomocny. Co więcej, doświadczenia pokazały, że CBD może podnosić ciśnienie wewnątrz oka, a tym samym pogarszać stan choroby.

Badania wykazały, że skuteczne w leczeniu jaskry (obniżaniu ciśnienia w oku) może być THC (tetrahydrokannabinol). Wiele prac naukowych podkreśla pozytywne współdziałanie CBD i THC, ale w przypadku jaskry badania pokazały, że CBD może zakłócać działanie THC.

W badaniach doświadczalnych obserwowano obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego po zastosowaniu kanabinoidów, co mogłoby mieć znaczenie u osób z jaskrą. Liczne doniesienia kazuistyczne nie znalazły jednak potwierdzenia w małym badaniu klinicznym skrzyżowanym, kontrolowanym placebo z udziałem 6 pacjentów, w którym stosowano THC w dawce 5 mg, CBD w dawce 20 mg i 40 mg oraz placebo. Konieczne są dalsze badania z udziałem większej liczby pacjentów”

Kanabinoidy – możliwości zastosowania w medycynie paliatywnej – Tomasz Dzierżanowski, Pracownia Medycyny Paliatywnej, Katedra Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

W opisywanym doświadczeniu po podaniu THC ciśnienie oka, na krótki okres czasu, uległo obniżeniu, zaś po podaniu CBD było bez zmian, a przy wyższych dawkach (40 mg) ciśnienie uległo wzrostowi.

Co jeszcze wiemy:

Samo THC może być skutecznym środkiem w obniżaniu ciśnienia wewnątrz oka, ale już włączenie CBD blokuje ten efekt.

Samo CBD może, w przypadku jaskry, być pomocne natomiast w zakresie niwelowania bólu, profil przeciwbólowy kannabidiolu jest znaczący.

Uwaga:

Warto dodać, że opinie na temat wpływu CBD na jaskrę są rozbieżne. Jednak w większości publikacji podaje się, że CBD nie obniża ciśnienia wewnątrzgałkowego, a może je podnosić, co jest bardzo niekorzystne w przypadku tej choroby.

Dla zmniejszenia wewnątrzgałkowego ciśnienia w oku (w przypadku jaskry) odnotowano aktywność dla THC i CBN, natomiast w przypadku CBD nie obserwowano aktywności.

Stan aktualny i perspektywy zastosowania kannabinoidów
jako aktywnych substancji leczniczych – Anna Krause, Marek Milewski, Karolina Wielgus, Magdalena Szalata, Ryszard Słomski, Judyta Cielecka-Piontek

Podsumowanie

Na pytanie, czy CBD może pomóc w leczeniu jaskry, w tym momencie należałoby odpowiedzieć, że nie. Przytoczone powyżej badania mówią jednoznacznie, że kannabidiol nie znajduje zastosowania w leczeniu chorób wzroku, ponieważ nie obniża ciśnienia wewnątrz oka, natomiast może je podnosić. I choć bardzo często synergia CBD i THC daje obiecujące efekty terapeutyczne, tak w przypadku jaskry CBD, niestety, może blokować lecznicze właściwości tetrahydrokannabinolu THC.

Źródło:

[1] Study suggests CBD may worsen glaucoma, raise eye pressure

[2] medonet.pl

[3] mp.pl

[4] Stan aktualny i perspektywy zastosowania kannabinoidów jako aktywnych substancji leczniczych – Anna Krause, Marek Milewski, Karolina Wielgus, Magdalena Szalata, Ryszard Słomski, Judyta Cielecka-Piontek

[5] Kanabinoidy – możliwości zastosowania w medycynie paliatywnej – Tomasz Dzierżanowski, Pracownia Medycyny Paliatywnej, Katedra Onkologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi